เริ่มแล้ว! ชมบรรยากาศ “การฝึกซ้อมขบวนพระบรมราชอิสริยยศ” ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สำนักพระราชวัง ได้ประกาศ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นี้นั้น ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่สำคัญที่พสกนิกรชาวไทยจะได้เห็นเป็นบุญตาสักครั้งในชีวิต ด้วยพระราชพิธีดังกล่าวเป็นพระราชพิธีที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ที่มีมาช้านาน

โดยล่าสุดทางเพจ Thairoyalfamily ได้เผยแพร่ภาพการฝึกซ้อมขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ ๓ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยระบุข้อความว่า

ซึ่งการฝึกซ้อมขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ ๓ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยในวันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะประทับพระราชยานพุดตานทองเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค(อ่านว่า กระ-บวน-พะ-ยุ-หะ-ยาด-ตรา-ทาง-สะ-ถน-ละ-มาก [สถลมารค แปลว่า ทางบก]) ไปถวายราชสักการะพระพุทธรูปสำคัญและพระบรมราชสรีรางคาร ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร, วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

สำหรับกระบวนพยุหยาตราสถลมารค หรือ กระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค คือ การเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์ไทย พระราชดำเนินไปในการต่างๆ ทางบก ทั้งเป็นการส่วนพระองค์และที่เป็นการพระราชพิธี ซึ่งได้ ประกอบการมาแต่โบราณตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้ว และสืบทอดต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์ และได้มีมาจนปัจจุบัน แต่เดิมกระบวนพยุหยาตราสถลมารค เป็นการเสด็จพระ ราชดำเนินเพื่อประกอบการพระราชพิธีต่างๆ ที่สำคัญ เช่น พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ซึ่งเมื่อครั้งในสมัยรัชกาลที่ ๙ เมื่อครั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ มีแต่เพียงการเสด็จฯ โดยกระบวนราบใหญ่จากพระมหามณเทียรไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเท่านั้น จนลุมาถึงการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๓ รอบพระนักษัตร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยกระบวนพยุหยาตราสถลมารคเพื่อทรงนมัสการพระพุทธรูปสำคัญ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ Thairoyalfamily

 
  • TAGS