เ ธ อทิ้ งชีวิຕแสงสี ซุ่ມเงี ຢบเดินทางไปเป็นครูอาสาอยู่ชนบท 8 ปี โดยไม่บอกใคຣ

Jiang Yi Yan ชื่อของนักแส ดงสาวชาวจีน กำลังเป็นที่พูดถึงมากมายในสังค มจีน แต่ไม่ใช่การพูดถึงในเรื่ องผลงานการแส ดง แต่กลับเป็นการอุทิ ศตัวเพื่อการกุศ ล ด้วยการเดินทางไปเป็นครูอาสาที่หมู่บ้านชนบทห่างไกลแห่งหนึ่งถึง 8 ปีติ ด ต่ อกันมาแล้ว

Jiang Yi Yan เริ่มต้นมีงานเพลง ก่อนจะประส บความสำเ ร็ จในฐานะนักแส ดง มีผลงานที่น่าประทับใจมากมาย

เว็บไซต์ต่างประเทศได้ร ายงานว่า นอกจากการเป็นนักแสดงแล้ว Jiang Yi Yan ยังหาเวลาไปทำงานเป็นครูอาสาสมัครที่โรงเรี ยนในเขตชนบทนานถึง 8 ปี

ซึ่งตล อดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่เคยมีสื่ อและแฟนๆ ทราบเรื่ องนี้เลย เพราะ Jiang Yi Yan เลื อกที่จะทำงานดังกล่าวแบบเงียบๆ

จนกระทั่งเธอได้ให้สัมภ าษณ์กับสื่อในจีน ถึงประส บการณ์การทำงานเป็นครูในตลอด 8 ปี ที่ผ่านมา และมีการเก็บภาพจากการทำงานในโรงเรี ยนมานำเสนอ จนเป็นที่สนใจในหมู่ชาวจีนมากมาย

อย่างไรก็ตามในเวลาเดียวกันก็ยังมีเสี ยงวิจ ารณ์ออกมาว่า Jiang Yi Yan พยายามใช้เรื่ องนี้สร้างชื่อเสี ยง และสร้างกระแ สให้กับตัวเอง แต่ก็คงเป็นความสงสั ยของคนกลุ่มเดียวเท่านั้น เพราะชาวจีนส่วนล้วนชื่นชมในสิ่งที่เธอทำ

ชาวเน็ ตคนหนึ่งแสดงความเห็นว่าไม่ว่าจะด้วยเห ตุผลใดก็ตาม Jiang Yi Yan ก็เดินทางไปใช้เวลาอยู่กับเ ด็ กๆ จริงๆ เพื่อช่วยเปลี่ ยนแป ลงชีวิ ตของเ ด็ กให้ดีขึ้นบ้างไม่ว่าจะมากหรือน้อย และเธอยังทำงานอาสาสมัครนี้มาถึง 8 ปีแล้ว ก็น่าจะพิสู จน์ได้ว่าเธอทำไปด้วยความจริงใจ

ปัจจุบันจีนได้ก้าวขึ้นมาเป็นประเ ท ศมหาอำน าจของโลกอย่างเต็มตัว แต่ในเวลาเดียวกันจีนก็ยังมีเขตชนบทห่างไกลที่ข า ดแค ล นทั้งทรั พยากร และโอกาสต่างๆ อีกมาก

นอกจากนั้นโรงเรี ยนในพื้นที่เหล่านี้ก็ยังข า ดครูอยู่อีกมาก องค์กรการกุศ ลจึงได้จัดส่งครูอาส าสมัครจากในเมือง ให้เข้าไปช่วยดูแล และสอนเหล่าเ ด็ กๆ

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก mgronline และ liekr.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *