ทหารกองทัพภาคที่ 2 บรรพชาหน้าไฟ 30 นาย

Loading...

ทหารกองทัพภาคที่ 2 บรรพชาหน้าไฟ 30 นาย อุทิศส่วนกุศลให้ผู้วายชนม์”

Loading...

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 63 เวลา 1309 ที่อุโบสถ วัดสุทธจินดาวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรหน้าไฟ ของข้าราชการทหาร จำนวน 30นาย โดยมี พลโท อัครเดช บุญเทียม แม่ทัพน้อยที่ 2 และข้าราชการทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธี

สำหรับสามเณรหน้าไฟเหล่านี้จะได้แยกไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิง ณ เมรุของวัดต่างๆ จำนวน 12 วัด ในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่ออุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลส่งให้กับผู้วายชนม์ จากเหตุการณ์กราด เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ในนามของทหารทุกนายขอขมาผู้วายชนม์ และครอบครัวผู้ เ สี ย ชี วิ ต จากหัวใจ คงไม่มีสิ่งใดที่จะทดแทนการสูญเสียได้ จึงขอบรรพชาหน้าไฟ ตั้งจิตอันเป็นกุศลส่งดวงทิพย์วิญญาณของผู้วายชนม์ ไปสู่สุคติภพ สถิตเสถียร ณ แดนสวรรค์ในสัมปรายภพเบื้องหน้า ด้วยเทอญ

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

ที่มา พี่สิทธิ์ ทัพภาคที่2

ตากล้องอยากบวชด้วยได้ไหมคับหลวงพ่อ

Loading...