อ่านเพียง 2 นาที ถือเป็นกำไรชีวิตของท่าน

คนที่มีวาสนาดีบ ารมีสูงเพียง 1 นาทีถือเป็นกำไร ให้กับชีวิตคนที่เลื่อนผ่ า นถือว่าขาดทุนมากๆ

เป็นอีกหนึ่งบทความที่ให้ข้อคิดได้ดีมาก ๆ สำหรับคนที่มีวาสนาดีบ ารมีสูงอ่านเพียง

สละเวลาอ่าน 1นาที ก็ถือเป็นกำไรให้กับ ชีวิตคนที่เลื่อนผ่ า นถือว่าขาดทุนมากๆ

Loading...

1 ในแต่ละปีจงทำชีวิตให้ดีขึ้นเพราะในแต่ละวันชีวิตเรากำลังสั้นลง

2 การอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่การหยุดทำในเรื่องสำคัญแต่มัน

คือการหยุดทุ ก ข์ไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญ

3 จำไว้ว่าความทุ ก ข์และความเ จ็ บ ป ว ด ทั้งมวลไม่ได้ผ่ า นเข้ามาในชีวิตเรา

เพื่อมอบคำสาปแต่มันผ่ า นเข้ามาในชีวิตเราเพื่อมอบคำสอน

4 อารมณ์ลบทุกชนิดจะทำร้ า ยเราก่อนที่จะทำร้ า ยคนอื่นเสมอส่วนอารมณ์บวกทุกชนิด

จะให้พรเราก่อนที่จะให้พรคนอื่นเสมอเช่นกัน

ธรรมะสอนใจ

5 วิจารณ์คนอื่นทุกวันใจต่ำลงทุกวันวิจัยตัวเองทุกวันใจสูงขึ้นทุกวัน

6 ถ้าไม่มีคนมาทำให้คุณโกรธคุณจะไม่รู้เลยว่าระดับจิตคุณอยู่ตรงไหน

ถ้าไม่มีใครมาทำให้คุณทุ ก ข์ ใจคุณจะไม่รู้เลยว่าตัวเองยังมีอะไรต้องพัฒนา

7 ไม่ว่าภายนอกเราจะอยู่กับคนมากแค่ไหนแต่ภายในเรายังอยู่ตัวคนเดียวเสมอ

จงรักตัวเองให้เจอเพราะไม่มีใครในโ ล ก นี้ที่จะอยู่กับเธอสม่ำเสมอเท่ากับตัวเธอเอง

8 การฝึกจิตและพัฒนาตัวเองอาจไม่ได้ทำให้เราพ้นทุ ก ข์ ตลอดกาล

แต่มันจะทำให้เราเป็นทุ ก ข์ นานน้อยลง

9 การแก้ก ร ร มที่ดีที่สุดคือการแก้ไขความคิดคำพูดและการกระทำของตัวเอง

10 ก้าวแรกของการใช้ชีวิตอย่ างผู้ตื่นคือการหยุดยุ่งวุ่นวาย

เรื่องคนอื่นแล้วหันกลับมาวิเ ค ร า ะห์ใจตัวเอง

11 ความดีเล็กๆที่ทำไปนานๆสุดท้ายอาจสร้างปาฏิหาริย์ให้ชีวิต

12 ไปได้เร็วแค่ไหนก็ถึงเร็วเท่านั้นปล่อยได้เร็วแค่ไหนก็สุขเร็วเท่านั้น

13 ความทุ ก ข์ ทั้งหมดในชีวิตไม่ได้เกิดจากสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณ

แต่มันเกิดจากสิ่งที่คุณคิดว่าคนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณ

14 ต้องขอบคุณคนที่ทำไม่ดีที่ช่วยเป็16 อย่ าถือโ ท ษ โกรธคนไม่คู่ควรอย่ าตีตรวนตนไว้กับอดีต

ชะตาเราอย่ าให้ใครมาเขียนขีดเรา

ตัวอย่ างที่ดีว่าอะไรไม่ควรทำ

15 ไม่ว่าจะทุ ก ข์ หนักหนาสักแค่ไหนทางออกก็ไม่เคยอยู่ไกลไปกว่าใจของเราเอง

17 เก ลี ย ดเขาเราทุ ก ข์ เมตตาเขาเราสุขเอง

18 คนเราฝึกเดินจนเก่งได้ฉันใดก็สาม า ร ถฝึกใจจนเป็นสุขได้ฉันนั้น

19 การสูญเ สี ยเป็นเรื่องธรรมดาแต่การได้ใช้ชีวิตอยู่อย่ างมีคุณค่าเป็นเรื่องอัศจรรย์

20 โปรดสังเกตดูให้ดีว่าสิ่งที่ทำให้เราทุ ก ข์ บ่อยที่สุดในแต่ละวัน

ไม่ใช่พฤติก ร ร มของคนอื่นแต่คือความคิดของเราเอง

1 หากคุณคิดว่าตัวเองมีค่าเพราะมีเงิ นวันไหนเงิ นหมดคุณค่าคุณก็หมดหากคุณคิดว่า

ตัวเองมีค่าเพราะหน้าตาดีวันไหนคุณแก่ลงจนหน้าตา

ไม่ดีคุณค่าคุณก็หมดแต่ตราบใดที่คุณรู้ว่าตัวเองมีค่าเพราะเป็นคนดี

ตราบใดที่คุณยังมีความดีคุณก็จะมีคุณค่าได้ตลอดไป

ข้อมูลpostsabaidee

Loading...
อ่านเพิ่มเติม