8 ต้นไม้ ฟอ กอากาศ ที่ควรปลูกไว้ในบ้ าน

8 ต้นไม้ ที่ควรปลูกไว้ในบ้ า น ช่วยฟอ กอากาศ ห า ยใจสะดวก

เป็นที่รู้กันดีว่าในสภาวะอากาศบ้ านเรานั้น มีฝุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศมากมาย

หล า ยๆ บ้ านเลือ กซื้อต้นไม้มาประดับตกแต่งภายในบ้ าน

เพียงเพราะต้องการเพิ่มความสดชื่น มองแล้วดูสบ ายต า แต่ครั้งนี้เรายินดีแนะนำให้คุณเลือ ก

ต้นไม้ที่สามารถช่วยฟอ กอากาศภายในบ้ านไปในตัว เช่น 8 ต้นไม้ฟอ กอากาศ ที่ควรปลูกไว้ในบ้ านเหล่านี้

1. ต้นเบญจมาศ

โดยทั่วไปแล้วคนนิยมปลูกเบญจมาศเพื่อความสวยงาม ซึ่งนอ กจากจะให้ดอ กที่สีสันสวยงาม

แล้วต้นเบญจมาศยังมีความสามารถ ในการช่วยฟอ กอากาศได้ดี โดยมีงานวิจัยออ ก

มาว่าในเวลา 24 ชม. ต้นเบญจมาศนั้นจะสามารถดูดฝุ่นได้มากกว่า 9 0 เปอร์เซ็นต์

2. ต้นเฟิร์น

นอ กจากจะใช้ในการตกแต่งบริเวณบ้ านเพื่อความสวยงามได้แล้วยังถือเป็นตัวช่วยสำคัญ

ในการกรองฝุ่นละออง และช่วยฟอ กอากาศภายในห้องหรือบริเวณให้บริสุทธิ์

โดยเฉพาะเฟิร์นบอสตันถือเป็นพืชที่สามารถดูดอาการที่ไม่บริสุทธิ์

3. ต้นว่านหางจระเข้

ต้นว่านหางจระเข้นอ กจากมีคุณสมบัติทางด้านย าแล้ว การปลูกต้นว่างหางจระเข้

ยังสามารถจะช่วยดูดจำพวกฟอร์ ม า ลี น ได้เป็นอย่ างดี ซึ่งส่วน มากจะพบอยู่ในการเคลือบต่างๆ

เช่น ย าทาเล็บ ย า เคลือบเฟอนิเจอร์ หรือสีทาบ้ าน

4. ต้นวาสนา

นอ กจากชื่อที่มีความหมายดีแล้ว ยังถือเป็นไม้ประดับที่มีความสวยงาม

ลักษณะลำต้นกลมตรง มีใบเรียว ย า ว เป็นต้นไม้ที่จะช่วยฟอ กอากาศ

เหมาะสำหรับวางประดับไว้ในตัวอาค าร ที่ทำงาน เพื่อเป็นการเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ ให้กับที่ทำงานได้เป็นอย่ างดี

5. ต้นลิ้น มังกร

 

ต้นลิ้น มังกรนี้เหมาะที่จะนำมาปลูกในห้องนอน เพราะนอ กจากจะช่วยกรองอากาศ

แล้วต้นลิ้น มังกรนั้น จะมีการค ายออ กซิเจน ในเวลากลางคืน และจะปล่อยก๊าซค าร์บอนไดออ กไซด์ในตอนกลางวัน

6. ต้นปาล์มไผ่

ส่วนใหญ่นิยมปลูกไว้ต ามมุมห้องหรือมุมบ้ านเพื่อความสวยงาม แล้วยังสามารถช่วย

ฟอ กอากาศได้อีกด้วยการปลูกต้นไม้ นอ กจากจะช่วยทำให้บ้ านสดชื่น ดูร่มรื่น แล้วการเลือ กต้นไม้ที่สามารถช่วย

ฟอ กอากาศได้ก็จะช่วยให้อากาศที่เราห า ยใจเข้าไปนั้น สะอาดขึ้น

ถือเป็นการได้ประโยชน์สองต่อ จากการปลูกต้นไม้ที่นอ กจากจะช่วย

ฟอ กอากาศ แล้วยังช่วยตกแต่งบ้ านให้ดูมีชีวิตชีวาได้อีกด้วย

7. ต้นพลูด่าง

หล า ยคนนิยมปลูกในบ้ านเพราะเป็นต้นไม้ที่ดูแลง่าย ไม่ต้องการแสงและน้ำมาก

สามารถปลูกในบ้ านได้ นอ กจากนี้ยังเป็นตัวช่วย ในการฟอ กอากาศได้เป็นอย่ างดี

และยังสามารถช่วยลดฝุ่นในอากาศได้ถึง 9 0 เปอร์เซ็นต์

8. ต้นกล้วยไม้

นอ กจากเป็นไม้ประดับที่ให้ดอ กสวยงามหลากหล า ยสีสันแล้ว

ต้นกล้วยไม้ยังมีคุณสมบัติ ในการ ค า ย ออ กซิเจน และดูดค าร์บอนไดออ กไซด์ เวลากลางคืน

ข้อมูลkiddidee

Tagged