บุญเก่าหนุนนำ 5 ราศี จะมีอยู่มีกิน เงินทองล้ นมือ

ร า ศีกันย์

คุณจะได้ข่าวดี เกี่ยวกับความนิยมยกย่อง ได้รางวัล ได้เกียรติยศ บุคคลที่อ ยู่รอบๆ

จะมองคุณด้วยความชื่นชม คนที่เคยร่วมงานกันมาก็จะตระหนักในความสามารถของคุณ ส่วนคนที่เคยสบประมาทคุณไว้

จะได้รู้ว่าใครคือตัวจริงกันแน่ สิ่งสำคัญมากที่สุดอีกอย่ าง คือ

การเปิ ดตัวเองให้กว้าง ออ กสังคมให้มากขึ้น พบปะผู้คนใหม่ๆ

หรือแลกเปลี่ยนกับคนที่ต่างไปจากชีวิตประจำวัน ความกระตื อรื อร้น จะพาคุณไปหาช่องทางเด่นๆ

และจะได้มิตรทางการงาน อันนำไปสู่ผลประโยชน์ที่ดีในอนาคต

ร า ศีพฤษภ

โช คชะต าในช่วงนี้มีโอ กาสที่จะได้บ างสิ่งบ างอย่ างมาครอบครอง

เป็นสิ่งของมีค่าราคาแพง มีโอ กาสได้รถหรือบ้ านคันใหม่ในระยะเวลาอันสั้น

คนที่เกิดในร า ศีนี้เป็นคนที่มีความอ ดทนมุมานะในการเลี้ยงชีพมาก

มีเป้าหมายและพลังกายพลังใจที่เข้มแข็ง มีความละเอียดในการใช้ชีวิต

คุณเองนั้นเป็นคนที่มีความซื่ อสัต ย์ในความรักมากคนหนึ่ง มากถึงว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่ างกับฝ่ายตรงข้ามได้เลย

ตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่ชอบความมั่นคงในชีวิต จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองและคนรอบข้างมีความสุขและไม่ลำบ าก

ร า ศีมีน

เรื่องของการเงินถือว่าไปได้ดี คุณเป็นร า ศีที่จะมีโช ค มีเงินก้อนโตเข้ามา

หรือบ างคนอาจจะมีโอ กาสเรื่องการหมุนเงินใหม่ ๆ ถ้ามองกันแล้วความมั่นคงในชีวิตของคุณถือว่า

อ ยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่ างแน่นอนต้องย้ำว่าปีนี้คุณมีโอ กาสในเรื่องการ

ลงทุนที่หลากหลาย ไม่ได้บอ กว่าทุกอย่ างจะดีหมด บ างอย่ างก็ดี แต่บ างอย่ างก็

อ ยู่ในจุดที่ต้องระมัดระวังสิ่งสำคัญขอให้เราตัดสินใจหรือทำสิ่งต่าง ๆ

ด้วยสติและด้วยประสบการณ์อย่ าตัดสินใจทำอะไรต ามที่คนอื่นบอ กว่าดีบอ กว่าใช่

เพราะโอ กาสที่จะเสียเงินไปฟ รี ๆ นั้นมีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได้ในเรื่องของ

โช คลาภไม่ใช่เรื่องเด่นมากนักปีนี้เป็นปีที่คุณจะได้รายได้มาจากไหวพริบปฏิภาณ สติปัญญา และการคว้าโอ กาสต่าง ๆ เอาไว้

ร า ศีสิงห์

ช่วงนี้จะมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินเข้ามา ใครกำลังมองหาช่องทางใหม่ๆ หรือ

กำลังจะเปลี่ยนงานจะได้สิ่งที่ดีกว่าเดิม คนที่เกิดวันนี้เป็นคนที่มีความคิดดี

มีความคิดที่แตกต่างจากผู้อื่น เป็นบุคคลที่ใครในสังคมต้องการอ ย ากได้อ ย ากมี

ตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่แก้ปัญหาให้กับบุคคลอื่นได้ แต่จัดการกับปัญหาของตัวเองไม่ได้สักที

หลายสิ่งหลายอย่ างที่ช่วยเหลือคนอื่นไปแต่สุดท้ายตัวเองก็กลับกลายเป็นหมา..

ด ว งชะต าของคุณนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้ดิบได้ดีจากคนใกล้ตัว

แต่จะต้องระมัดระวังคนใกล้ตัวบ างคนที่อาจทำให้ตัวคุณลำบ ากใจ

โช คชะต าชีวิตจะนำพาให้คุณรู้จักกับคนคนหนึ่ง ที่จะทำให้โช คชะต าชีวิตของคุณสูงขึ้น

ช่วงนี้แนะนำหรือว่าให้ไปเปิ ดโช คเปิ ดด ว งชะต าของคุณที่วัด

บริจาคสิ่งของเหลือใช้ ช่วยเหลือวัด กรวดน้ำทำบุญ

บริจาคเงินให้กับโรงพย าบ าล ช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีอันจะกิน

หาได้ทำสิ่งเหล่านี้ก่อนสิ้นปี มีโอ กาสที่จะได้เปิ ดโช คในช่วงของปีหน้าตลอ ดทั้งปี

ร า ศีพิจิก

โดดเด่นในเรื่องของการเงิน มีเงินเข้ามาแบบไม่ขาดสาย ทำอะไรก็ทำให้ประสบความสำเร็จ

มีความน่าเชื่ อถือ มากขึ้น ชาวร า ศีพิจิกเป็นผู้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่สามารถเป็น

ไปได้ทั้งคนแสนดีและแย่มากๆภายในคนๆเดียวกัน ขึ้นอ ยู่กับอารมณ์ของเขา ชาวพิจิกเป็นคนใจอ่อน จิตใจดี

แต่ว่าก็โกร ธและก็อารมณ์เสี ยง่าย ชาวพิจิ กเป็นคนมีความมั่นใจในตนเองสูงมาก

ไม่ยอ มใคร เอาแต่ใจตัวเองเป็นที่ตั้งซึ่งบ างครั้งก็ทำให้เขาดูโดดเด่น

เป็นผู้นำ แต่บ างครั้งเมื่อรวมกับอารมณ์ที่ปรวนแปรและเอาแต่ใจก็จะทำให้ชาวพิจิกเป็นคนน่ากลัว

อ ยู่เหมือนกัน เก็บด ว งของคุณไว้ ขอให้โช คดีตลอ ด

ปีตลอ ดไป มีโช คเรื่องการเสี่ ยงด ว ง สาธุถูกห ว ย มีด ว ง

ข้อมูลdeejunglife

Tagged