เงินทองล้นมือ โช คลาภเข้าหา 6 ราศี มีข่า วดีตามมาแบบไม่ทันตั้งตัว

ในช่วงเวลาของการ ปลดห นี้สิน อาจจะมี ปัญหา อุปสรรคเล็กน้อยกับการทำมาค้าขาย แต่บอกได้เลย

ว่าอันดับชะตาของคุณจะได้ปลดห นี้อย่ างแน่นอน

ในขณะเดียวกันคุณก็ต้องตั้งมั่นขยันตั้งใจ ทำมาหากินด้วยความซื่อสัต ย์สุจ ริต

อันดับที่ 6 ปีมะเมีย

ปีมะเมีย 2-3 ปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่าอั น ดั บชะต าจะยังไม่พุ่งไม่ก้าวหน้าเท่าไร

ทำอะไรไปแล้วก็จะเหมือนจะคว้าน้ำเหล ว มีแต่ภาระห นี้สินที่ไม่ต้องบรรย ายมาก

แต่ทว่าอั น ดั บของคุณจะเริ่มเปลี่ยนไปจนได้มาอยู่

เป็น 1 ใน 7 ปีนักษัตรที่จะได้ปลดห นี้สิน เตรียมตัวเตรียมใจรอพบกับข่าวดีได้เลย

การทำมาค้ าขายจากที่เคยชะลอตัว การเงินอยู่ในช่วงฝืดเคืองมาตลอ ด

จะเริ่มทุเลาลงอย่ างได้ชัด แน่น อ นว่าการงานของ

คุณจะประสบความไหลลื่นดีมากทุกอย่ างเป็นไปได้สวย อ่า นแล้วดี โช คเข้าข้าง

ขอให้แ ช ร์เก็บอั น ดั บนี้ไว้ จงพบกับความสุข ความรุ่งเรืองในชีวิตเทอญ สาธุๆเป็นจริงเถิด

อันดับที่ 5 ปีกุน

ปีกุนนั้น ค่อยข้างทร มานกับการทำงานอย่ างมากในช่วงปีที่ผ่านมา

การเงินชักหน้าไม่ถึงหลัง หาเท่าไรใช้ไม่เคยพอ บ างครั้งถึงกับต้องอ ด

มื้อกินมื้อเพื่ออยู่ให้ถึงสิ้นเดือน แต่อั น ดั บชะต าของคุณกำลังจะเปลี่ยน

ไป มีเกณฑ์จะได้ปลดห นี้ปลดสิน จากการที่คุณขยันหาทำมาหากินอย่ างสุจริ ต

ซื่อตรง โช คชะต าจะเข้าข้างช่วยนำพาให้อั น ดั บของคุณ

ดำเนินไปพบกับความเจริญมั่งคั่ง ทำอะไรก็จะเริ่มประสบความสำเร็จ

จากคนไม่มีเงินเก็บก็จะเริ่มมีทีละเล็กทีละน้อย และนอ กจากจะได้ปลดห นี้แล้ว

ยังมีเกณฑ์ได้ลาภจากการโช คเสี่ ย งโช คเล็กๆ น้อยๆ อ่า นแล้วดี

โช คเข้าข้าง ขอให้แ ช ร์เก็บอั น ดั บนี้ไว้ จงพบกับความสุข ความรุ่งเรืองในชีวิตเท อญ สาธุเป็นจริงด้วยเถิด

อันดับที่ 4 ปีขาล

ขาล ในช่วงที่ผ่านมานั้นอั น ดั บไม่ค่อยดีทำอะไรก็จะเหนื่ อ ย ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ

เป็นยุคมื ดเป็นช่วงต กต่ำของชีวิตเลยก็ว่าได้ แต่บัดนี้อั น ดั บ

ของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และจะดีต่อเนื่องไป

จนถึงในช่วงกลางปีหน้า จะหมดเค ราะห์หมดโ ศ ก โช คลาภก็มีเข้ามาให้ชื่นใจ อั น ดั บจะดีอย่ างมาก

ยิ่งเ รื่ อ งของความรักแล้วยิ่งดี ได้คู่ที่ดี หากผู้ใดมีคู่ครองในช่วงนี้ ก็จะพบกับความสุขความเจริญอำนาจ

วาสนา ผลบุญจะช่วยประคับประคองให้ครอบครัวของคุณเจริญยิ่งขึ้นไป

อ่า นแล้วดี โช คเข้าข้าง ขอให้แ ช ร์เก็บอั น ดั บนี้ไว้

จงพบกับความสุข ความรุ่งเรืองใน ชี วิ ต เ ท อ ญ ส าธุ

อันดับที่ 3 ปีชวด

ปีชวด ก่อนหน้านี้เป็นช่วงเวลาแห่งความทุ กข์ทนทร มานในเ รื่ อ งเงิน เดือ ดร้อนกับการหาเงินมาก

หามาได้เท่าไรก็หมด ไม่มีเหลือเก็บ และยังมีปัญหาใน

เ รื่ อ งความรักที่ไม่ลงเอยหรือจบไม่ดี แต่ไม่นานมันก็จะผ่านไป

คนเราต้องเดินต่ออย่ าไปยึดติดกับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว มันไม่มีประโยชน์ต่อชีวิตคุณเลย อั น ดั บ

ชะต าของคุณหลังจากที่ผ่านช่วงเวลาเ ล ว ร้ า ย

เหล่านั้นแล้ว จะหมดทุ กข์หมดโ ศ กแบบปลิดทิ้ง หน้ามือเป็น

หลังมือ เ รื่ อ งทุกปัญหาต่าง จะหมดไป

ช่วงนี้ให้ทำบุญมาก จะช่วยหนุนนำคุณ”ปสู่สิ่งที่ดี ใครที่คิดจะ

เปิ ดธุรกิจเป็นของตัวเองหรือเปิ ดร้านเล็ก ก็ต าม จงตั้งใจทำให้ดี แล้วผลบุญของความซื่อสัตย์ที่

คุณได้สร้างไว้ อ่า นแล้วดี โช คเข้าข้าง ขอให้แ ช ร์เก็บอั น ดั บนี้ไว้

จงพบกับความสุข ความรุ่งเรืองในชีวิตเทอญ สาธุ

อันดับที่ 2 ปีระกา

คนที่เกิดปีนักษัตรระกา ปีนี้แม้จะเป็นช่วงขาลง มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ

และยังเจอปัญหาอุปสรรคประทุเข้ามาแบบหลายทาง แต่เลิกน้อยใจคิดมากไดด้แล้วมันกำลังจะผ่านพ้ นไป ภาระห นี้สินของคุณจะ

หมดไปในช่วงไม่เกินสิ้นปีนี้ ปัญหาเล็ก น้อย ก็จะหมดไปในสิ้นเดือนนี้

ถ้าอย ากมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ควรต้องลงทุนร่วมธุรกิจหรือมีกิจการเป็นของตัวเองบ้ าง ลงแรงสักหน่อย บอ กเลยว่าเป็นเดือนของ

คุณจริง ทำอะไรก็จะเริ่มประสบความสำเร็จอย่ างราบเรียบ

อ่า นแล้วดี โช คเข้าข้าง ขอให้แ ช ร์เก็บอั น ดั บนี้ไว้ จงพบกับความสุข ความรุ่งเรืองในชีวิตเทอญ สาธุ

อันดับที่ 1 ปีมะโรง

มะโรง 3 ปีเต็ม ที่ต้องเผชิญทั้งปัญหาทั้งอุปสร รค ไม่ว่าจะเป็น

เ รื่ อ งการเงินที่ฝืดเคือง ไม่เข้าใครออ กใคร

ทั้งการงานที่เจอแต่คนหน้าไหว้หลังหลอ ก ไม่ประสงค์ดี แต่เมื่อพ้นช่วงกลางปีเข้าสู่ปลายปีแล้ว

อั น ดั บของคุณจะพุ่งสูงสุดขีด วาสนาประเสริฐกว่าผู้ใด

หยิบจับอะไรเป็นการเป็นงานดีเลิศประเสริฐศรีอย่ างแน่น อ น ยิ่งการเงินแล้วนั้น

บอ กเลยว่าจะได้จับเงินแสนเงินล้านแน่น อ น มีเกณฑ์ได้ถูกสลากถูกรางวัล

ได้ลาภลอยก้อนใหญ่ก้อนโต หากทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากร รมนายเวร

ผลบุญจะช่ว ยให้ผ่านพ้นเค ราะห์กร รมที่ประสบอยู่ ชะต าจะดีจากนี้ย าวไปถึงช่วงกลางปีหน้า จะอั น ดั บขึ้นอย่ างถึงที่สุด

หากมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็จะประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ อ่า นแล้วดี

โช คเข้าข้าง ขอให้แ ช ร์เก็บอั น ดั บนี้ไว้ จงพบกับความสุข ความรุ่งเรื องในชีวิตเทอญ สาธุ สาธุ เป็นจริงเถิด

ข้อมูลjitpensook.

Tagged