6 ปีนักษัตรจะกลับมารุ่งโรจน์ บอกลาความลำบ าก อนาคตมีเงินมีทองใช้

หมายเลข. 6 ปีระกา

ท่านที่เกิ ดปี นักษัตรระก า ปีนี้แม้จะเป็นช่วงขาลง มีรายจ่าย มากกว่า รายรับ

และยังเจอปั ญ ห าอุปส รรค ประทุเข้ามาแบบหลายทาง แต่เลิกน้อยใจคิดมาก ได้แล้วมันกำลังจะผ่านพ้ นไป

ภาระห นี้สินของคุณ จะหมดไป ในช่วงไม่เกินกลางปีนี้ปั ญหาเล็กๆ น้อย

ก็จะหมดไปในสิ้นเดือนนี้ ถ้าอย ากมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ควรต้องลงทุนร่วมธุรกิจหรือมีกิจการเป็นของตัวเองบ้ าง ลงแรงสักหน่อยบ อ ก เลยว่า

เป็นเดือนของคุณจริงๆ ทำอะไรก็จะเริ่มประสบความสำเร็จอย่ างราบเรียบ

อ่ า นแล้วดีแ ช ร์เป็นกุศล ให้โช คเข้าข้าง เผื่อเพื่อนๆ ที่เกิ ดวันเดียวกับ

ท่าน ร าศีเดียวกับท่านจะได้อ่ านไปด้วย ขอให้ท่านประสบพบเจอ

แต่สิ่งดีๆในชีวิต โช คลาภมากมาย ขอให้ร วยทรั พย์ร วยโช ค มีบ้ านมีรถภายในกลางปีนี้ด้วยเทอญ สาธุบุญ

หมายเลข. 5 ปีมะเส็ง

คนที่เกิ ดปีนักษัตรมะเส็ง อยู่ในช่วงเวลาของการปลดห นี้สิน อาจจะมีปั ญห าอุปส ร รคเล็กน้อย

กับการทำมาค้าขาย แต่บ อ ก ได้เลยว่า ดว งช ะต าของคุณ จะได้ปลดห นี้อย่ างแน่นอน

ในขณะเดียวกัน คุณก็ต้องตั้งมั่นขยันตั้งใจ ทำมาหากิน ด้วยความซื่อสัต ย์สุจริ ต

การกอ บโ ก ยเงินในช่วงเดือนนี้ จะทำให้คุณได้รับทรั พ ย์แบบไม่ทันคาดคิด

คาดฝันกันเลยทีเดียวแวด วงการเงินของคุณ ในปีนี้จะสดใส ทำอะไรประสบความสำเร็จ เป็นผลดีไปหมด

อ่า นแล้วดีแ ช ร์เป็นกุศลให้โช คเข้าข้าง เผื่อเพื่อนๆ ที่เกิ ดวันเดียวกับ

ท่าน ร าศีเดียวกับท่านจะได้อ่ านไปด้วย ขอให้ท่านประสบพบเจอ แต่สิ่ง ดีๆในชีวิต

โช คลาภมากมาย ขอให้ร วยทรั พย์ร วยโช คมีบ้ านมีรถมีท รัพ ย์สมบัติ ภายในปีนี้ด้วยเทอญ สาธุสาธุบุญ

หมายเลข. 4 ปีขาล


ในช่วงที่ผ่านมานั้น ด ว งไม่ค่อยดีทำอะไร จะเห นื่อ ย ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ

เป็นยุคมืดเป็น ช่วงต กต่ำของชีวิตเลย ก็ว่าได้ แต่บัดนี้ดว งของ คุณจะเปลี่ยนแปลงไป ในทางที่ดีขึ้น

และจะดีต่อเนื่องไปจ นถึงในช่วงกลางปี จะหมดเคร าะห์หมดโศ ก โช คลาภ

ก็มีเข้ามาให้ชื่นใจ ดว งจะดีอย่ างมาก ยิ่งเรื่ องของความรักแล้ว ยิ่งดี

ได้คู่ที่ดี หากผู้ใดมีคู่ครองในช่วงนี้ ก็จะพบกับความสุข ความเจริญวาสนาผลบุญจะช่วยประคับประคอง

ให้ครอบครัวของคุณเจริญยิ่งขึ้นไป อ่ านแล้วดีแ ช ร์เป็นกุศลให้โช คเข้าข้าง

เผื่อเพื่อนๆที่เกิ ดวันเดียวกับ ท่าน ร าศีเดียวกับท่านจะได้อ่ านไปด้วย

ขอให้ท่าน ประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิต โช คลาภมากมาย

ขอให้ร วยทรั พย์ร วยโช ค มีบ้ าน มีรถมีทรั พ ย์สมบัติ ภายในปีนี้ด้วยสาธุบุญ

หมายเลข. 3 ปีมะ เ มี ย

ท่านที่เกิ ดปี สองปีที่ผ่านมา ดูเหมือนว่าด วงช ะต า

จะยังไม่พุ่งไม่ก้าวหน้าเท่าไร ทำอะไรไปแล้ว ก็จะเหมือนจะคว้าน้ำเหลว มีแต่ภาระห นี้สิน ที่ไม่ต้องบรรย ายมาก

แต่ทว่าดว งของคุณจะเริ่มเปลี่ยนไป ที่จะได้ปลดห นี้สิน

เตรียมตัวเตรียมใจรอพบกับ ข่าวดีได้เลย การทำมาค้าขายจาก ที่เคยชะลอตัว

การเงินอยู่ในช่วงฝืดเคืองมาตลอด จะเริ่มทุเลาลงอย่ างได้ชัดการงานของคุณจะประสบความไหลลื่น ดีมาก

ทุกอย่ างเป็นไปได้สวย อ่ า นแล้วดีแ ช ร์เป็นกุศล

ให้โช คเข้าข้าง เผื่อเพื่อนๆ ที่เกิ ดวันเดียวกับ ท่าน ร าศีเดียวกับ

ท่านจะได้อ่ านไปด้วย ขอให้ท่าน ประสบพบเจอ แต่สิ่ง

ดีๆในชีวิตโช คลาภมากมาย ขอให้ร วยทรั พย์ร วยโช ค มีบ้ านมีรถมีทรั พย์ สมบัติ ภายในกลางปีนี้ด้วยเทอญ สาธุ สาธุบุญ

หมายเลข. 2 ปีกุน

ท่านที่เกิ ด ปีกุนนั้นค่อยข้างท รม า นกับการทำงานอย่ างมาก

ในช่วงปีที่ผ่านมา การเงินชักหน้าไม่ถึงหลังหาเท่าไรใช้ไม่เคยพอ บ างครั้งถึ งกับ ต้องอ ดมื้อกินมื้อ

เพื่ออยู่ให้ถึงสิ้นเดือน แต่ดว งช ะต าของคุณกำลังจะเปลี่ยนไป

มีเกณฑ์จะได้ปลดห นี้ปลดสิน จากการที่คุณขยันหาทำมาหากินอย่ างสุจริต

ซื่อตรง โช คช ะต าจะเข้าข้าง ช่วยนำพาให้ดว งของคุณ

ดำเนินไปพบกับความเจริญมั่งคั่ง ทำอะไรก็จะเริ่ม ประสบความสำเร็จจากคนไม่มีเงินเก็บ ก็จะเริ่มมีทีละเล็กทีละน้อย

และนอกจากจะได้ปลดห นี้แล้ว ยังมีเกณฑ์ได้ลาภจากการโช ค

เ สี่ ย งโช คเล็กๆ น้อยๆ อ่ านแล้วดีแ ช ร์เป็นกุศลให้โช คเข้าข้าง

เผื่อเพื่อนๆ ที่เกิ ดวันเดียวกับ ท่าน ร าศีเดียวกับท่านจะได้อ่า นไปด้วย

ขอให้ท่าน ประสบพบเจอ แต่สิ่ง ดีๆในชีวิต โช คลาภมากมาย

ขอให้ร วยทรั พย์ร วยโช ค มีบ้ านมีรถมีท รัพ ย์สมบัติ ภายในปีนี้ด้วยสาธุ

หมายเลข. 1 ปีมะโรง

ในหนึ่งปี เต็มที่ผ่านมา ต้องเผชิญทั้งปั ญ ห า ทั้ง อุ ป ส ร รค

ไม่ว่าจะเป็นเรื่ องการเงินที่ฝืดเคือง ไม่เข้าใครออกใคร ทั้งการงานที่เจอแต่คนหน้าไหว้หลัง ห

ล อ ก ไม่ประสงค์ดี แต่เมื่อพ้นช่วงปีที่แล้วเข้าสู่ปีนี้ ดว ง

ของคุณจะพุ่งสูงสุดขีด วาสนาประเสริฐกว่าผู้ใด หยิบจับอะไรเป็นการเป็นงาน ดีเลิศ

ประเสริฐศรีอย่ างแน่นอน ยิ่งการเงินแล้วนั้น บ อ ก เลยว่าจะได้จับเงินแสน

เงินล้านแน่นอน มีเกณฑ์ได้ถูกสลากถูกรางวัลได้ลาภลอยก้อนใหญ่ก้อนโตหมั่นทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล

ให้กับเจ้า ก รรมนายเ ว ร ผลบุญจะช่วยให้ ผ่านพ้นเค ร า ะ ห์ ก รรมที่ประสบอยู่ช ะต าจะดี

จากนี้ย าวไป ถึงช่วงกลางปี จะดว งขึ้นอย่ างถึงที่สุด หากมีธุรกิจ

เป็นของตัวเองก็ จะประสบความสำเร็จ เป็นที่น่าพอใจอ่ า นแล้วดีแ ช ร์เป็นกุศล

ให้โช คเข้าข้าง เผื่อเพื่อนๆ ที่เกิ ดวันเดียวกับ ท่าน ร าศีเดียวกับท่านจะได้อ่ านขอให้ท่าน

ประสบพบเจอแต่สิ่ง ดีๆในชีวิตโช คลาภมากมายขอให้ร วยทรั พ ย์ร วยโช ค

มีบ้ าน มีรถมีท รั พ ย์สมบัติภายในกลางปีนี๊ด้วยเทอญ สาธุบุญ

ข้อมูลverrysmilejung

Tagged