หนุ่มโพสต์ถาม คิดอย่ างไรกับการปรับปรุงผิวการจราจร

ถือเป็นอันต รายบนผิ วจราจร ที่อาจทำให้เกิ ดอุบั ติเห ตุ

โดยเฉพาะเหล่าบรรดารถมอเตอร์ไซค์ที่สัญจรผ่านไปมา บริเวณ ช่วงปากซอยเพชรเกษม 46/2

ซึ่งได้มีการปรับปรุงฝาท่อใหม่ ในช่องทางด้านซ้าย ประมาณ 5 จุด

เเต่กลับใช้ย างมะตอยไปโปะ กลบทับฝาท่อรอบๆให้หนา จนสูงจากผิวถนนเดิม

จึงได้มีการโพสต์เตื อนภั ยให้ระมั ดระวั งหากได้สัญจรผ่านไปมาบริเวณดังกล่าว

โดยทางผู้ใช้เฟซบุ๊ค Chatchai Akkaramongkolthakul

ได้โพสต์ลงในโลกออนไลน์ คิดเห็นกันอย่ างไรกับการปรับปรุงฝาท่อผิวการการจราจรแบบนี้ครับ

ไม่ได้มีป้ายบอกให้ระวัง

อยู่เลนซ้ายสุดก็จริงแต่มี 5 จุด

ก่อนหน้ านี้เคยมีหลายครั้งแล้ว เลนขวาสุดก็เคย

ถนนเพชรเกษมขาเข้า ช่วงซอยเพชรเกษม 46/2

เขตภาษีเจริญ

ขอบคุณ Chatchai Akkaramongkolthakul